PKN
  » Gemeente 
Bezoek

Bezoek


Een goed functionerend pastoraat is een van onze prioriteiten. 

Heeft u behoefte aan pastorale zorg, kent u iemand die aandacht kan gebruiken of wilt u een afspraak maken voor een bezoekje of gesprek, dan kunt u contact opnemen met het pastoraat.
 
e-mail pastoraat Cuijk

 
Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Iedere eerste zondag van de maand is er een kindernevendienst tijdens de eredienst. 
 
Op weg naar het Paasfeest Op weg naar het Paasfeest


Twee avondgangers naar huis, of zijn het er drie? “We hebben geen hoop op bevrijding meer, al drie dagen is Hij dood. Vrouwen zeggen dat ze een verschijning hebben gezien bij zijn graf...., maar moet je dat nu geloven? We zijn gaan kijken. Het graf was leeg. Maar Hem zagen we niet.”

Ze naderden het dorp. “Blijf bij ons, want het is avond en de nacht gaat komen.... “ smeken zij. Wanneer zij het avondmaal houden neemt de vreemdeling een brood, spreekt de zegen uit, breekt het en deelt het met zijn begeleiders, die Hem genodigd hadden. Dan herkennen zij Hem bij het breken van het brood.

Afsluitend een strofe van een lied van Paul Gerhardt uit: “Beveel gerust uw wegen.”

“Schep moed! Zeg aan uw smarten en zorgen goeden nacht!
Laat varen wat uw harte in onrust heeft gebracht!
Gij wilt toch niet regeren als één die alles weet?
God blijft als Heer der Heren,
met ’t hoogst gezag bekleed.”

 
Groet ter bemoediging

Viooltje
Groet ter bemoediging
Nijmegen, 17 februari 2021
 
Buiten, op onze tuintafel, staat een bak met viooltjes, wintervast dat wel, bedekt met een dikke laag sneeuw. Toen de laag sneeuw door de dooi wat dunner werd stak er, o wonder, plotseling een bloeiend viooltje zijn kopje omhoog, dwars door de sneeuw heen. Blijkbaar niet kapot te krijgen. Over hoop en verwachting gesproken! Corona of geen corona, de natuur gaat zijn gewone gang.

Zo ook de dagen, de weken, de maanden van het kerkelijk jaar; dit tot onze bemoediging en troost. Na as-woensdag 17 februari begint de zogeheten veertigdagentijd. De tijd op weg naar Pasen. En ook al zijn er geen kerkdiensten, toch zijn die veertig dagen er, en is er straks het Paasfeest.
lees meer »
 
Hervatting erediensten Hervatting erediensten

Vanaf 5 juli 2020 hervatten de Protestantse Gemeente Cuijk en de Protestantse Gemeenten Grave hun erediensten weer. 
 
Houd moed

Houd moed

Wanneer wij ons neerleggen bij het onvermijdelijke, wanneer wij wanhopen aan de toekomst, laten er dan tochtgenoten zijn, die ons steunen, bij de hand nemen en ons zegenen. Houd moed.

“Na deze ellende rijzen zachte tijden.
Dan bouwen we weer onze luchtkastelen.
Dan mogen onze kinderen weer spelen.
Dan glijden weer op ’t meer de blonde barken,
Dan vrijen weer de paren in de parken..
Het leven wint het eind´lijk van de dood! “ (naar J. Greshoff)
 
Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (15)

Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (15)
Heerlen/Nijmegen, 24 juni 2020

Van U is de toekomst, kome wat komt

 
De zomerweken worden in de kerk soms de ´feestloze´ tijd genoemd. Is dat wel zo? We kunnen ook zeggen: we leven na Pinksteren en dus zijn we ´ in de ban van de Geest´. En hebben we de hele zomer om bezig te zijn met de goede vruchten, die groeien aan de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, goedertierenheid en geloof, zoals ze in lied 841 door Willem Barnard bijeen worden gedicht. 

Dit jaar is er nog iets anders aan de hand. Want in de zomer gaan de kerkdeuren op zondag weer open. Dat is feest! Zeker zullen creatieve alternatieven worden gevonden voor samenzang zoals orgelverzen, afgewisseld met gesproken liedteksten, mee-neuriën, solozang, een onbekend lied via CD laten horen, instrumentale intermezzo´s. Zo klinkt het nog wat voorzichtig, ingetogen en misschien is dat wel goed. Het kan de intensiteit ten goede komen. En dan te bedenken, dat we op 5 juli vanuit de vastentijd een grote liturgische stap maken naar Pasen en via Hemelvaart en Pinksteren naar de zomer.

In Cuijk bijvoorbeeld zal de nieuwe Paaskaars voor de 1e keer branden: mooi en feestelijk zal dat zijn. Teken van licht en leven - en toekomst: van U is de toekomst, kome wat komt! Dat vertrouwen past bij het einde van deze reeks rondzendbrieven. En ook bij mijn afscheid van u als interim-predikant.  (SB)
 
Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (14) Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (14)
Nijmegen/Heerlen, 17 juni 2020

Leven in de kracht van de Geest

In deze onzekere tijden - hoe lang nog? - mag de hoop niet ontbreken. Hoop staat centraal in vele Bijbelse verhalen. Ezechiël 37 wordt wel het Hooglied van de hoop genoemd.

Overigens in het Hebreeuws heeft het woord hopen ook de betekenis van “vlechten”, zodat hoop eigenlijk een draad is of beter gezegd, een koord, een touw. Dat koord is verbonden met de Eeuwige, met God. Het breekt niet, maar geeft hoop en houvast in het leven, ook in moeilijke tijden. Dat is met recht Bijbelse hoop te noemen. Ik hoop dat wij dit in deze tijden allemaal mogen ervaren.

 
 
Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (13)

Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (13)
Heerlen/Nijmegen, 10 juni 2020      

In stilte werkt de Geest van God


Tijdens mijn werkdagen voor de landelijke kerk overleg ik regelmatig met collega´s via het beeldscherm. Op diverse manieren komt steeds deze bijzondere tijd ter sprake. Hoewel we thuis best aardig kunnen doorwerken, missen we het directe contact met elkaar, de ontmoetingen rond één tafel en de spontane invallen bij de koffieautomaat. We delen ook onze zorgen: wat betekent dit voor gemeenten, hoe gaat het met mensen die al maanden niemand een hand hebben gegeven of liefdevol zijn aangeraakt? Hoe lastig kan het zijn om - eindelijk - weer in de kerkdienst te zijn, maar niet te mogen meezingen? We hebben hiervoor gebeden geschreven, die binnenkort op de website te vinden zullen zijn. En we wisselen suggesties uit om in kleine gemeentekring de gesprekken (met of zonder koffie) weer op gang te brengen. 

Hoe zal de kerk er ´na corona´ (als dat al bestaat) uitzien? Komend seizoen staat in het teken van het goede leven. Dit landelijke thema biedt  nu wel extra uitdaging. Want wat maakt het leven ondanks alles goed?

Onlangs vierden we Pinksteren, anders dan voorheen, maar toch. De Geest van God, die in stilte werkt, kan ons helpen het goede te vinden. Evenals stemmen uit de traditie van de kerk. Onder andere via het Liedboek, bedoeld voor zingen en bidden in huis en kerk, komen geloofsgenoten op ons pad. Zo´n getuige van de Geest is kerkvader Augustinus. Van hem is het gebed, geplaatst onder lied 681: 

Fluister het mij in, heilige Geest: ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen…       


Het ga u goed!

 
 
Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (12) Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (12)
Nijmegen/Heerlen, 3 juni 2020

Leven met de Geest

Eens is het zover dat we kunnen spreken van een tijd na corona. Dat zal een feest zijn. 
“Wij mensen zijn aangelegd op de vreugde” zei prof. Van Ruler, bekende hervormde theoloog in Utrecht destijds. Een vrolijk mens is een goed mens, eens is dat de diepste waarheid. Met Pasen en Pinksteren in de rug en Gods toekomst voor ons, bidden wij: “Ga met ons mee, als wij opstaan en gaan, gedreven door Gods Geest, als wij volgen het spoor van Jezus, Uw Beeld en Gelijkenis.” Gods zegen valt als regen, in woorden van mensen, op ons neer en een hand op ons hoofd. Houd moed!!
 
Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (11) Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (11)
Heerlen/Nijmegen, 27 mei 2020

Wachten ...op de Geest 

´Geduld is een schone zaak´ zo luidt het spreekwoord. Maar ik zal niet de enige zijn die weet hoe geduld op de proef kan worden gesteld. Dat geldt zeker voor deze coronatijd: geduld hebben en dus wachten op versoepeling van maatregelen en ruimte om elkaar - veilig - weer nader te kunnen komen.

Deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bepalen ons daarnaast bij een bijzondere periode van wachten, zeg maar een tussentijd. Niet zozeer áfwachten, maar wachten op. Er is een doel; we kunnen ons voorbereiden op wat komt: de Geest. En dat betekent feest! Voor mij is het best een uitdaging om dit jaar het feestelijke vorm en inhoud te geven.

De beschrijving van hoe het in Jeruzalem toegaat in het Pinksterevangelie verschilt immers nogal van onze situatie! Of is dat toch vooral buitenkant? En kunnen we juist nu dichter bij de ´binnenkant´ komen? Niet voor niets heeft de Geest diverse namen. Onder andere: Trooster aller tijden (lied 672).

Dat komt nu wel binnen toch? Dat wens ik u (en mezelf) dus van harte toe: dat het die Geest van God zal zijn, die ons troost en daarmee bemoedigt om in de gegeven omstandigheden geduld op te brengen. Zodat we kunnen wachten op wat ons goed zal doen, ook al is het op anderhalve meter afstand. De kerkdienst in Oss op 31 mei kan Pinksteren dichtbij brengen. Zoals elke week mee te beleven via:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/860-Protestantse-gemeente-te-Oss
 
Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (10)

Hemelvaart, Sophie Bloemert naar Bert Bouma
Groet ter bemoediging in bijzondere tijden (10)
Heerlen/ Nijmegen, 20 mei 2020

Feest van Hemelvaart
We worden overspoeld met uitspraken en meningen van deskundigen. Er is sprake van het nieuwe normaal. Laten wij, zeker als christenen, ons niets wijs laten maken. Laten wij spreken van het nieuwe abnormaal. En laten wij hopen, verwachten en bidden op een toekomstig, normaal leven, waarin wij weer met nabijheid, menselijk en waardig met elkaar kunnen omgaan. 

Gebed
Eeuwige God, als het licht in de morgen
zo nieuw is in uw barmhartigheid.
Laat ons met vreugde en openheid
zoeken waar U ons heden roept
in de naam van Christus
Wij wachten in  stilte op Uw heil.
Amen
 
Uitnodiging Hemelvaartsviering

Uitnodiging Hemelvaartsviering

Namens alle SAGE-gemeenten bent u van harte uitgenodigd voor de gezamenlijke online-Hemelvaartsviering vanuit de kerk in Grave. Deze dienst is te volgend via kerkdienstgemist.nl vanuit de Protestantse Gemeente Oss. 

Voorgangers tijdens deze dienst zijn ds. Ruth Jellema en ds. Sophie Bloemert. Het koor Cantate Deo zal medewerking verlenen aan de dienst. 

Tot de SAGE-gemeenten behoren: Cuijk, Grave, Gennep, Heeswijk/ Dinther, Lith en Ooijen, Oss, Ravenstein, Uden/Veghel.
 
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (9)

Houd moed en heb lief
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (9)
Heerlen/Nijmegen, 13 mei 2020

De weken tussen Pasen en Pinksteren zijn ´in de ban van´ het feest van de Opstanding. Daarbij passen namen van zondagen, zoals Jubilate (jubelt) en Cantate (zingt). Voorheen voor mij een extra reden om fijn veel liederen mee te zingen. Nu dus niet. Ondanks de knappe techniek om online overal mee te kunnen vieren. En samenzang zit er voorlopig ook nog niet in, zo heb ik begrepen. Net zo min als het koffiedrinken na een dienst. Geen gezellige ontmoetingen met elkaar. Hoogstens kleine groepen: ´twee of drie in Mijn naam bijeen..´Als ik erbij stilsta, dat juist wat ons lief is, door corona wordt tegengehouden of bemoeilijkt, kan me dat machteloos en soms boos maken. 

Dan moet ik denken aan wat ik onlangs las: ¨Heb je dat ook? Dat je alles best wel kunt volhouden, maar soms zo´n zin hebt om te janken?¨ Ja dat heb ik ook. En ik ben zeker niet de enige die dit gevoel herkent. Want alle creativiteit en hulp, aandacht en dankbaarheid kan niet verhinderen dat we dingen missen.
lees meer »
 
Uw inbreng gevraagd voor de SAGE-dienst met Hemelvaart

Hoger dan de blauwe luchten.....
Uw inbreng gevraagd voor de SAGE-dienst met Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag, 21 mei 2020, zal er zoals ieder jaar een SAGE- viering zijn. Dit keer ook online en tevoren gefilmd vanuit Grave. Ds. Ruth Jellema en ds. Sophie Bloemert gaan samen voor; enkele gemeenteleden uit Grave zullen meewerken met zang, lezing en gebed.

Graag willen we proberen u hierbij nog wat meer te betrekken. Want nadat Jezus definitief uit hun midden is verdwenen, gaan de leerlingen aan de slag, zo vertellen de evangelisten ons. Wij vragen ons af: hoe is dat voor u? Waartoe inspireert uw geloof u? Misschien nog wel extra in deze coronatijd? Wat wilt u daarover delen? 

We zijn benieuwd naar uw inbreng, die we graag vóór woensdag 13 mei a.s. ontvangen via s.bloemert@protestantsekerk.nl? We kunnen uw reactie (als u wilt anoniem) dan ergens in de dienst een plekje geven. Bij voorbaat dank!

 
 
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (8)

Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (8)
Nijmegen/Heerlen, 6 mei 2020   

Wat doet stilte met ons? Gabriël Smit maakte er ooit een gedicht over: 


Wat is stilte 
Afwezigheid van geluid?
Nee, want stilte kun je horen. 
Wat is stilte? 
Afwezigheid van storend geluid?
Misschien wel.
Aan lawaai kun je wennen,
Je hoort het niet meer.
Dan hoor je de stilte ook niet.
Wat is stilte?
Hoor, ruisend riet
Een uil in de nacht. 
Ik hoor de stilte
lees meer »
 
Bevrijdingslied

en wij als kalveren zo vrij
Bevrijdingslied

Emeritus predikant André Troost schreef een ‘bevrijdingslied voor joden, christenen, moslims en ieder ander mensenkind’. De tekst stelt hij voor iedereen beschikbaar. Het is te zingen op de melodie van het lied ‘Gelukkig is het land’ - gezang 416 Liedboek voor de Kerken 

GEROEPEN VRIJ TE ZIJN

Geroepen vrij te zijn,
te leven voor elkaar -
nooit meer die razernij,
zo’n wrede moordenaar!
Geen volk, geen vrouw, geen man,
wenst nóg zo’n bloedtiran -
nog één onzalig plan,
o God, en dan, en dan...

lees meer »
 
Poster 'Ik herdenk' en 'Ik sta stil bij 75 jaar vrijheid'

Poster 'Ik herdenk' en 'Ik sta stil bij 75 jaar vrijheid'


Om deze 4 en 5 mei te markeren heeft het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van joodse organisaties in Nederland, het voorstel gelanceerd om een poster in de landelijke dagbladen af te laten drukken. Het CJO heeft steun gezocht voor haar initiatief bij de Raad van Kerken (RvK) en het Centraal orgaan Moslims en Overheid (CMO). Beide organisaties steunden het initiatief van harte. Met dit plan is vervolgens het comité 4 en 5 mei benaderd. Het comité was zeer enthousiast en heeft het idee overgenomen. 

Vandaag staat deze poster in alle kranten in Nederland. Het CJO roept iedereen in Nederland op deze poster achter het raam te hangen ‘en erover te vertellen’. 

lees meer »
 
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (7)

Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (7)
Nijmegen/Heerlen, 29 april 2020

¨We beleven de grootste crisis in vredestijd¨, aldus premier Rutte. En juist in deze periode vallen ook 4 en 5 mei. Er lagen plannen om groots uit te pakken: 75 jaar bevrijding, dat mag gevierd worden! Dat zal ook wel gebeuren - in eigen huis en tuin. Net als op koningsdag. Juist een ingetogen, sobere viering van 5 mei en de avond daaraan voorafgaand een stille Dam met kransen en vlaggen halfstok op 4 mei kunnen deze dagen extra indrukwekkend maken, denk ik. Het gedenken van alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog brengt ons jaarlijks tot bezinning. 

 “Een volk dat voor tirannen zwicht , zal meer dan lijf en goed verliezen, 

dan dooft het licht” (H.M. Van Randwijk)


 “Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen, 
en herhaal ze honderd malen; alle malen zal ik wenen.”(Leo Vroman)
lees meer »
 
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (6)

Mariagrot bij Katwijk aan de Maas
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (6)
Nijmegen/Heerlen, 22 april 2020, Paastijd

Wellicht kunnen diverse Bijbelteksten ons ook nu, in deze bijzondere, bizarre tijd waarin wij op het ogenblik leven, een beetje troosten bemoedigen, hoop en uitzicht bieden. 

“Zwijgend zitten zij neer ter aarde: de oudsten van de dochters van Sion,
 as op het hoofd in zakken gekleed. 
Het hoofd laten zij hangen, de meisjes van Jeruzalem.¨(Klaagliederen 2:10)

Maar daar klinkt tegenover Jesaja 40: 1 en 2. 

“Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 
Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is.¨

En in deze corona -crisistijd mag dit gebed tot klinken worden gebracht:
lees meer »
 
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (5)

Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (5)
Heerlen, Nijmegen, 15 april 2020

Na een bijzondere Stille week is het voor ons allen een bijzonder Paasfeest geworden. Stil, sociaal sober, intenser dan ooit. Want ook in een vrijwel lege kerk brandt de nieuwe Paaskaars: veelzeggend teken dat licht het duister toch overwint. Ook via internet kunnen we samen vieren, zo hebben we gemerkt. Dat de door corona onwerkelijke situatie naast veel beperkingen mogelijkheden biedt, blijkt telkens weer. Jong en oud zoeken met veel creativiteit contact; ouderwetse spellen zorgen voor afleiding en kunst en cultuur bewijzen hun onschatbare waarde. Ook als het gaat om geloof.

Tijdens sommige Paasvieringen klonk al het lied, voor Pasen in coronatijd geschreven door Carolyn Winfrey Gilette en hertaald door Gert Landman. Een mooie tekst om te delen. U kunt meezingen op de melodie van lied 657.

Dit is een vreemde Pasen,

zo anders dan voorheen:
lees meer »
 
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (4)

Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (4)
Heerlen/Nijmgen, 8 april 2020

De avond dat de uittocht uit Egypte wordt gevierd is de zogeheten Sederavond. De Sedermaaltijd, dit jaar op Seder woensdag 8 april, wordt in de joodse huiskamers gehouden. Nu in verband met de coronacrisis in kleine, besloten kring. “Eens waren wij slaven, maar nu vrije mensen,” klinkt het dan. Kernwoorden zijn verlossing, bevrijding, ook troost en hoop. Onze christelijke traditie staat niet los van al dit gebeuren. 

Het verhaal van Jezus is verbonden met het verhaal van het volk Israël.  Het christelijke Paasfeest is een feest van bevrijding, van bemoediging, van troost en van hoop. Jezus, de Bevrijder, leeft, belijden wij als christelijke gemeenschap. Maar wij ervaren ook, dat die bevrijding vanuit de diepte naar de hoogte kan komen, vanuit het lijden naar de vreugde, vanuit de dood naar het leven. Het geloof in de opstanding van de gekruisigde Jezus is van unieke betekenis. Die boodschap mogen wij elkaar nu, en vooral nu in deze bizarre tijd aanreiken, tot hoop, troost en bemoediging. 
lees meer »
 
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (3)

Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (3)
Heerlen/Nijmegen, 1 april  2020 

´s Avonds, tijdens het laatste rondje met de hond, lijkt alles gewoon: huiskamers waar de  TV aanstaat of alle kamers donker en lantaarns in stille straten die narcisjes doen oplichten. Maar overdag is het wel ongewoon stil. Dit voorjaar beleven we een andere werkelijkheid: sociale soberheid, tot ver na Pasen.
We begrijpen dat het niet anders kan en zullen ons best doen om vol te houden en op elkaar te blijven letten, ondanks het afstand houden. Met een mengeling van angst, gelatenheid en vertrouwen, dat wel. 

Tegelijk zijn we onderweg naar Goede Vrijdag én Pasen: de dag waarop Jezus in Zijn lijden tot het uiterste gaat en het vieren van de Opstanding, feest van het leven dat het wint van de dood.

Bij mij komen zulke woorden nu extra binnen, juist nu we elkaar helaas niet in kerkdiensten kunnen ontmoeten. Lijden én leven in tijden van corona. We merken hoe kwetsbaar we zijn, hoe we aan elkaar worden toevertrouwd. En ook hoe juist nu woorden van geloof, hoop en liefde ons kunnen raken en moed geven.
lees meer »
 
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (2)

Tulpen
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (2)
Heerlen/Nijmegen 25 maart 2020

Sinds 22 maart 2020 weten we het: de sociaal sobere periode duurt voor iedereen tot 1 juni a.s. Het kan echt niet anders. Immers: niet het coronavirus verspreidt zich, maar wij mensen doen dat. En neen, er is geen medische oplossing. Wij mensen zijn de oplossing. Door thuis te blijven, afstand te houden. Geen bezoek, geen vergadering of club, geen huiskamergesprek om de tafel, geen kerkdienst om op Paasmorgen bij te wonen.

Oud-president Barack Obama (een groot gemis voor de wereld in deze tijd), wees op een paar artikelen, geschreven in New York Magazine: “Hoe te zorgen voor elkaar bij crises.” In één van die artikelen zegt de schrijver, terugdenkend aan een andere crisis: “Ik leerde één ding; leven tijdens een plaag is een geïntensiveerd leven. Het onthult de radicale onzekerheid die er altijd was.

De kunst is, zoals ook alle grote religies leren, niet naar controle te zoeken, maar een zeker evenwicht te vinden, zelfs in dat wat je niet kunt verwerken.” Is dat evenwicht er?
lees meer »
 
Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (1)

Een groet ter bemoediging in bijzondere tijden (1)
Nijmegen/Heerlen, 16 maart 2020
​​​​​​​

Sophie Bloemert en David Stolk groeten u hartelijk met de zegen van St. Patrick:

De Eeuwige zij voor je om je de goede weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige zij onder je om je op te vangen, wanneer je dreigt te vallen.
De Eeuwige zij in je om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Eeuwige zij rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen.
De Eeuwige zij boven je om je te zegenen: 
zo moge God jullie zegenen, vandaag, morgen, in eeuwigheid.

Amen
lees meer »
 
Gebed vanwege het coronavirus

Behoed ons en bewaar ons
Gebed vanwege het coronavirus

Lieve God, 

Wat moeten we ervan denken nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen en mensen in ons land besmet zijn? 
We willen vertrouwen dat het goed komt. We willen onszelf en anderen niet bang maken. We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne. 
Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid. We voelen de ongrijpbaarheid en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt. 
Sommigen noemen het een hype en het lijkt ineens over niks anders te gaan. 
God geef ons open ogen om al het nodige te doen, en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten. 
Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen, onze bestuurders en wetenschappers. 
Geef vertrouwen in hun kunde. 
Geef geloof in een goede afloop. 
Geef verbondenheid met wie het meest kwetsbaar zijn, en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen. 
Ons leven is uit en in uw hand. 
Behoed ons en bewaar ons. 

Amen 


(geschreven door ds. Otto Grevink en geplaatst op de website www.mijnkerk.nl op 2 maart 2020) 
 
Huiskamergesprekken over samen

Huiskamergesprekken rond de tafel
Huiskamergesprekken over samen

Al meer dan zes jaar werken de protestantse gemeenten in Cuijk en Grave samen op diverse terreinen. Na jaren van voorbereiding hebben beide kerkenraden in 2019 besloten om daadwerkelijk en concreet toe te werken naar één gemeente Grave Cuijk - met één kerkenraad en één financiële huishouding. Zo kan het protestantse leven in dit deel van Noord-Brabant het beste voortgaan. Het is de bedoeling om in 2020 te komen tot één gemeente. Daarna begint het pas echt: samen de nieuwe gemeente vorm en inhoud geven. 

U wordt uitgenodigd voor huiskamergesprekken hierover: 
  1. maandag 9 maart 10.30 - 12.00 u in Grave, wijk De Mars 
  2. donderdag 12 maart 10.30 - 12.00 u in Cuijk, wijk Heeswijkse Kampen
  3. donderdag 12 maart 14.30 - 16.00 u in Cuijk, omgeving Beersebaan                 
  4. maandag 6 april 14.30 - 16.00 u in Grave, wijk Estersveld
  5. maandag 6 april  20.00 - 21.30 u in Reek           
  6. woensdag 8 april 10.30 - 12.00 u in Cuijk, wijk Padbroek
  7. woensdag 8 april 20.00 - 21.30 u in Gassel    
Omwille van de privacy worden de gastadressen niet op deze website genoemd. 
Wie dit bericht leest en mee wil doen aan een van de gesprekken, kan het beste een mailtje - met   datum en tijd waarvoor gekozen wordt - sturen naar  s.bloemert@protestantsekerk.nl.  
Ds. Bloemert zal dan de contactgegevens van het gastadres doorgeven.    

De kerkenraden hopen dat velen mee willen doen. Immers: de stem van elk gemeentelid doet ertoe. Zo kan de nieuwe gemeente met goede moed de toekomst tegemoet gaan. 
lees meer »
 
 
 
 

  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.