PKN
  » Gemeente 
Praktische informatie Grave/Cuijk in tijden van Corona

Praktische informatie Grave/Cuijk in tijden van Corona

In Cuijk wordt de bloemengroet gebracht bij Mevr. Van Woerkom, het oudste lid van de gemeente: 95 jaar. De bloemen van de kerk in Grave gingen met hartelijke felicitaties naar twee jarige gemeenteleden, Frank van Den Dool en Jenneke van Dongen.

Op 28 juni worden in Oss de fysieke kerkdiensten hervat. Voor komende zondag daarom enkele andere internet-tips: de PG Tilburg viert vanaf 9.30 uur en u kunt meedoen via: www.coronaviering.nl/live. Ook de viering in de Grote Kerk van 's Hertogenbosch (aanvang 10:00 uur) kan meebeleefd worden via een livestream. Het is een bezoek aan de website waard: https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net. Gezegende diensten toegewenst!

Op zondag 5 juli zullen  - na ruim 3 ½ maand - de kerkdiensten  in Cuijk én Grave worden hervat. Daarbij geldt een landelijk protocol, waarbij de anderhalve meter afstand leidend is - en dus een maximum aantal kerkgangers per gebouw. Dat betekent onder meer: geen gezamenlijke vieringen op de 1e en 3e zondag van de maand. In GemeenteLeven leest u ook hierover meer informatie.  

Aanstaande zondag is de collecte bestemd voor EO Metterdaad. Zij biedt christelijke hulp aan mensen die in armoede of onrechtvaardige omstandigheden proberen te overleven. U kunt dit collectedoel steunen door uw gift over te maken op NL 30 RABO 0110 5016 24 t.n.v. diaconie Cuijk of voor Grave: NL72 ABNA 0523820992 t.n.v. Diaconale Raad Grave. Voor uw bijdrage aan de kerkgemeenschap zijn de volgende rekeningnummers te gebruiken: NL 54 RABO 0110 5056 54 t.n.v. kerkvoogdij Cuijk. En voor Grave: NL75 INGB 000 106 88 71 t.n.v. College van Beheer Protestantse kerk Grave. Op dit nummer is ook uw bijdrage welkom voor de restauratie van de kerk en het orgel.

 
terug
 
 
 
 

  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.