PKN
  » Gemeente 
Verslag lezing over Luther

Er was grote belangstelling voor de lezing.
Verslag lezing over Luther
Het was Luthers bedoeling niet een nieuwe kerk te stichten. Hij wilde de katholieke kerk zelf hervormen. Dat is niet gelukt. Hij werd door de paus geëxcommuniceerd. De invloed van Luther kon alleen zo groot zijn omdat zowel de geestelijke als de wereldlijke leiders in zijn tijd zwak waren. 

Maarten Luther formuleerde de vijf sola's
  • Sola fide, alleen door geloof: Alleen door geloof komt rechtvaardiging, zondeloos worden voor God, en niet door goede werken. 
  • Sola gratia, alleen door genade: Genade is een gave van God die ons rechtstreeks bereikt en geen bemiddeling behoeft van de clerus noch van sacramenten.
  • Sola scriptura, alleen door de Schrift: Alleen de Bijbel is het Woord van God en de Bijbel moet toegankelijk zijn voor iedereen.
  • Solus Christus: Alleen Christus bemiddelt als Mensenzoon tussen mens en God. Maria, de heiligen, de priesters kunnen niet als tussenpersoon dienen om het zielenheil te bewerkstelligen zoals de katholieke leer inhoudt.
  • Soli Deo gloria, Alle eer komt alleen God toe: Alle eer komt God toe, omdat Hij de mens redt door de kruisdood van Christus en doordat God het geloof aan de mens geeft. Dus ook heiligenverering of verering van Maria wordt afgewezen.
terug
 
 
 
 

Hemelvaart - SAGE-dienst - Uden/Veghel
datum en tijdstip 26-05-2022 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-05-2022 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst - Eerste Pinksterdag - Kindernevendienst - Koffie drinken
datum en tijdstip 05-06-2022 om 10:00 uur
meer details

Kerkdienst - Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 12-06-2022 om 10:00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.